Preekbespreking in Woudenberg

Na ons mooie weekend in Someren, nu een activiteit op ‘eigen bodem’! Op D.V. 22 november, rond 17 uur zijn we (alle jongeren uit de 5G, ook als je niet met het weekend mee geweest bent!) in Woudenberg, Eben-Haezer welkom! We eten met elkaar, gaan samen naar de 18.30 uur dienst en daarna willen we samen met Ds. Messemaker nog met elkaar doordenken en praten over de preek!

Graag even uiterlijk 18 november opgeven bij de leiding/ contactpersoon van je eigen gemeente! We zien er naar uit jullie weer te zien en te spreken 🙂

 

Contactgegevens leidinggevenden

Renswoude
Rob van Ingen
rob_v_ingen@hotmail.com

Ederveen
Willianne Zwijnenburg
williannezwijnenburg@gmail.com

Lunteren
Annet Pater
annetpater@solcon.nl

Scherpenzeel
Henko van de Weerd
henko87@gmail.com

Woudenberg
Matthijs van Garderen
vangarderenmatthijs@gmail.com